Roinilan taimisto kasvattaa puuvartisia taimia pääasiassa metsänviljelyyn ja maisemointiin. Metsätaimet ovat tuoretuotteita, ja parhainta laatua saat, kun hankit taimet suoraan tarhalta. Tilaa myös toimitus tai nouda itse Utajärven taimitarhalta tai Oulun noutopisteestä. Avainsanat: Myydään aitataimia, aitakuusia, douglaskuusen, mustakuusen, tuijan, kanadantuijan, makedonianmännyn, valkokuusen, jättituijan, lännenhemlokin, palsamipihdan, lännenpihdan ja serbiankuusen taimia. Taimien myynti verkossa. Taimikauppa verkossa. Taimien verkkokauppa. Taimitarha: Pohjois-Pohjanmaa, Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Ii. Kuljetus: Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Ii. Tiedustele aitataimien hinta ja saatavuus.

TAIMIA METSÄNVILJELYYN JA MAISEMOINTIIN

Kuusen-, männyn-, koivun- ja lehtikuusentaimien osalta käytämme jalostettua siementä, joka takaa keskimäärin yli 20% paremman kasvun kuin metsikkösiemen. Jalostettu taimi on myös monimuotoinen sillä siinä on enemmän perinnöllistä vaihtelua.

Toimitus istutuspaikalle järjestyy Oulussa, Utajärvellä ja Muhoksella sekä muissa lähikunnissa.

Huom. Metsänistutus onnistuu periaatteessa aina kun maa on sula. Kuivumisriskin takia metsänviljelyä ei kuitenkaan suositella keskikesällä. Syysistutusta ei suositella routivaan, hienojakoiseen maahan.

Laji Soveltuvuus
Kuusi
(Picea abies)
Kuusentaimet soveltuvat keskiravinteisille tai ravinteikkaille kasvupaikoille. Kuusen kasvupaikat ovat tuoreita (kosteutta hyvin pidättäviä).
Mänty
(Pinus sylvestris)
Männyntaimet soveltuvat karuille tai keskiravinteisille kasvupaikoille.
Kontortamänty
(Pinus contorta)
Ruotsalaista siemenalkuperää oleva jalostettu kontortamänty kasvaa keskimäärin 30-40% paremmin kuin metsämänty. Kontorta on immuuni tervasrosolle, joka on viime aikoina tuhonnut pohjoissuomalaisia männiköitä paikoin totaalisestikin. Tutkimusten mukaan se toipuu versosurmasta paremmin kuin metsämänty. Ruotsalaisten kokemusten perusteella hirvituhot ovat kontortalla vähäisemmät. Lumi- ja myrskytuhoalttius on suurempi kuin metsämännyllä, varsinkin rehevällä pohjalla kasvatettaessa. Soveltuu parhaiten karuille kivennäismaan kasvupaikoille. Tarkempi lajikuvaus.
Siperianlehtikuusi
(Larix sibirica)
Lehtikuusentaimia voi istuttaa keskiravinteisille-ravinteikkaille, kuivahkoille-tuoreille kivennäismaan kasvupaikoille. Erityisesti peltojen metsitykseen lehtikuusi soveltuu hyvin. Lehtikuusi on hyvällä paikalla erittäin nopeakasvuinen ja on saavuttanut Metlan Muhoksen kokeessa keskikasvunopeuden 10m3/ha/v.
Rauduskoivu
(Betula pendula)
Rauduskoivun luontaisia kasvupaikkoja ovat keskiravinteiset-ravinteikkaat, kuivahkot-kosteat kasvupaikat (ohutturpeiset). Rauduskoivun taimet soveltuvat peltojen metsitykseen hyvin.
Tervaleppä
(Alnus glutinosa)
Tervalepän kasvupaikat ovat ravinteikkaita, kosteita tai jopa märkiä. Lehtikarike sisältää runsaasti typpeä eli lannoittaa maaperää tehokkaasti. Tervalepän taimi on hallanarka, verhopuustoa suositellaan. Leppä ei maistu hirvelle yhtä hyvin kuin muut lehtipuut.
Mustakuusi
(Picea mariana)
Mustakuusen luontaisia kasvupaikkoja ovat karut-keskiravinteiset, kuivahkot-märät kasvupaikat, myös paksuturpeiset. Mustakuusen taimi sietää hallaa paremmin kuin metsäkuusi. Kasvu on pohjoisessa jopa parempaa kuin tavallisella kuusella vastaavalla kasvupaikalla.

Tilaukset