Roinilan taimisto kasvattaa puuvartisia taimia pääasiassa metsänviljelyyn ja maisemointiin. Metsätaimet ovat tuoretuotteita, ja parhainta laatua saat, kun hankit taimet suoraan tarhalta. Tilaa myös toimitus tai nouda itse Utajärven taimitarhalta tai Oulun noutopisteestä. Avainsanat: Myydään aitataimia, aitakuusia, douglaskuusen, mustakuusen, tuijan, kanadantuijan, makedonianmännyn, valkokuusen, jättituijan, lännenhemlokin, palsamipihdan, lännenpihdan ja serbiankuusen taimia. Taimien myynti verkossa. Taimikauppa verkossa. Taimien verkkokauppa. Taimitarha: Pohjois-Pohjanmaa, Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Ii. Kuljetus: Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Ii. Tiedustele aitataimien hinta ja saatavuus.

TAIMIA METSÄNVILJELYYN JA MAISEMOINTIIN

Kuusen-, männyn-, koivun- ja lehtikuusentaimien osalta käytämme jalostettua siementä, joka takaa keskimäärin yli 20% paremman kasvun kuin metsikkösiemen. Jalostettu taimi on myös monimuotoinen sillä siinä on enemmän perinnöllistä vaihtelua.

Toimitus istutuspaikalle järjestyy Oulussa, Utajärvellä ja Muhoksella sekä muissa lähikunnissa.

Huom. Metsänistutus onnistuu periaatteessa aina kun maa on sula. Kuivumisriskin takia metsänviljelyä ei kuitenkaan suositella keskikesällä. Syysistutusta ei suositella routivaan, hienojakoiseen maahan.

Laji Paakun koko ja taimien tavoitekeskipituus Soveltuvuus
Kuusi
(Picea abies)
keskipaakku (81cm3), 16-25cm Kuusentaimet soveltuvat keskiravinteisille tai ravinteikkaille kasvupaikoille. Kuusen kasvupaikat ovat tuoreita (kosteutta hyvin pidättäviä).
isopaakku (115cm3), 25-33cm
Mänty
(Pinus sylvestris)
pikkupaakku (50cm3), 6-12cm Männyntaimet soveltuvat karuille tai keskiravinteisille kasvupaikoille.
keskipaakku (81cm3), 10-15cm
Kontortamänty
(Pinus contorta)
pikkupaakku (50cm3), 6-12cm Ruotsalaista siemenalkuperää oleva jalostettu kontortamänty kasvaa keskimäärin 30-40% paremmin kuin metsämänty. Kontorta on immuuni tervasrosolle, joka on viime aikoina tuhonnut pohjoissuomalaisia männiköitä paikoin totaalisestikin. Tutkimusten mukaan se toipuu versosurmasta paremmin kuin metsämänty. Ruotsalaisten kokemusten perusteella hirvituhot ovat kontortalla vähäisemmät. Lumi- ja myrskytuhoalttius on suurempi kuin metsämännyllä, varsinkin rehevällä pohjalla kasvatettaessa. Käyttösuositus kuten männyllä. Tarkempi lajikuvaus.
Siperianlehtikuusi
(Larix sibirica)
isopaakku (115cm3), 20-30cm Lehtikuusentaimia voi istuttaa keskiravinteisille-ravinteikkaille, kuivahkoille-tuoreille kivennäismaan kasvupaikoille. Erityisesti peltojen metsitykseen lehtikuusi soveltuu hyvin. Lehtikuusi on hyvällä paikalla erittäin nopeakasvuinen ja on saavuttanut Metlan Muhoksen kokeessa keskikasvunopeuden 10m3/ha/v.
Rauduskoivu
(Betula pendula)
1-vuotias, isopaakku (115cm3), 18-35cm Rauduskoivun luontaisia kasvupaikkoja ovat keskiravinteiset-ravinteikkaat, kuivahkot-kosteat kasvupaikat (ohutturpeiset). Rauduskoivun taimet soveltuvat peltojen metsitykseen hyvin.
Tervaleppä
(Alnus glutinosa)
1-vuotias, isopaakku (115cm3), 18-35cm Tervalepän kasvupaikat ovat ravinteikkaita, kosteita tai jopa märkiä. Tervalepän taimi on hallanarka, verhopuustoa suositellaan. Leppä ei maistu hirvelle yhtä hyvin kuin muut lehtipuut.
Douglaskuusi
(Pseudotsuga menziesii)
keskipaakku (81cm3), 15-20cm Douglaskuusen kasvupaikoiksi soveltuvat vähintään keskiravinteiset, kuivahkot tai tuoreet kivennäismaan kasvupaikat. Verhopuusto parantaa kasvuunlähtöä merkittävästi. Taimiston käyttämä douglaskuusen siemen on kerätty lajin pohjoisimmilta esiintymisalueilta. Suositeltava kasvatusalue on eteläinen ja keskinen Suomi. Tarkempi lajikuvaus.
isopaakku (115cm3), 16-30cm
Mustakuusi
(Picea mariana)
pikkupaakku (50cm3), 10-20cm Mustakuusen luontaisia kasvupaikkoja ovat karut-keskiravinteiset, kuivahkot-märät kasvupaikat, myös paksuturpeiset. Mustakuusen taimi sietää hallaa paremmin kuin metsäkuusi. Kasvu on pohjoisessa jopa parempaa kuin tavallisella kuusella vastaavalla kasvupaikalla.
keskipaakku (81cm3), 16-30cm

Tilaukset